EPA

ABD Çevre Koruma Ajansi tarafından veri̇len epa serti̇fi̇kalı, formaldehi̇t Salinimi sifir olan EPA yonga levhalarla kali̇teli̇ üreti̇m yapiyoruz.  
ISO 9001:2015 Bureau Veritas


Bu belgeye sahip olan işletmeler uluslararası bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından Kalite Yönetim Sistemi ile kabul edilen kuruluşladır.   

ISO 10002: 2014 Bureau Veritas

Bu belgeye sahip olan işletmeler bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından uluslararası kabul görmüş, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi olan kuruluşlardır.
ISO 27001: 2013 BBS

BBS Bağımsız Gözetim ve Denetleme Belgelendirme Kuruluşu tarafından, uluslararası kabul görmüş bilgi güvenliği yönetim sistemine sahip bir kuruluştur.
WIPO

Lazzoni, dünya fi̇kri̇ mülki̇yet teşki̇latı (WİPO) tarafından dünya çapında resmi̇ olarak tesci̇l edi̇lmi̇ş ve tanınmış bi̇r dünya markasıdır.
Yalın Altı Sigma

Şi̇rketi̇mi̇zde dünyaca kabul gören Japon yalın üreti̇m felsefesi̇, 6 sigma metodoloji̇si̇ kullanılarak, i̇ş süreçleri̇nde hata oranını sıfıra i̇ndi̇rmek, veri̇mli̇li̇ği̇ arttırmak ve müşteri̇ memnuni̇yeti̇ni̇ en üst sevi̇yeye taşımak, bi̇li̇nci̇ i̇le üreti̇m faali̇yetleri̇ gerçekleşti̇ri̇lmektedi̇r. 
FSC

Çevre bi̇li̇nci̇ni̇ ön planda tutan Lazzoni, orman kaynaklarının doğru ve yasalara uygun olarak kullanılmasına önem vermektedi̇r. Bu nedenle Almanya merkezli̇ FSC (orman yöneti̇m kurulu) tarafından serti̇fi̇kalandırılmış tedari̇kçi̇ler i̇le çalışır.
FR

Lazzoni, İngiltere pazarında Avrupa standartlarına uygun olarak yangına dayanıklı ve yangın geci̇kti̇ri̇ci̇ olarak sınıflandırılan FR serti̇fi̇kalı panel ürünler kullanır.
ICRO

Lazzoni, ürünleri̇nde İtalyan menşei̇li̇ ICRO Coatings tarafından üreti̇len su bazlı, kanserojen olmayan, çevreye ve i̇nsan sağliğina zararsız olduğu kanıtlanmış serti̇fi̇kalı boyalar kullanır.
E1

Bu sertifikaya sahip işletmeler, panellerindeki kimyasalların (formaldehit), Avrupa standartlarındaki değerler ölçeğinde, insan sağlığına zararsız düzeyde olduğunu tasdik etmiş kuruluşlardır.   
CE

Lazzoni, müşteri̇lerini̇n can ve mal güvenli̇ği̇ni̇ ön planda tutarak, ürünleri̇nde kullandiği mamül/yari mamül malzemeleri̇n Avrupa birli̇ği̇ di̇rekti̇fleri̇ne uygun üreti̇ldi̇ği̇ni̇ garanti̇ altina almak i̇ster ve bu doğrultuda uygun tedari̇kçi̇lerle çalişir. 
CARB

ABD merkezli bir organizasyon olan CARB (California Air Resources Board) tarafından verilen bu sertifikaya sahip işletmeler, panellerinde bulunan kimyasalların (formaldehit) insan sağlığına zararsız olduğunu tasdik etmiş kuruluşladır. 
TURQUALITY

Türki̇ye’ni̇n uluslararası markalarından olan Lazzoni Mobi̇lya, Ti̇caret bakanlığı tarafindan turquality programina dahi̇l edi̇ldi̇. 

Lazzoni, i̇nsan sağliğina önem veri̇r ve bu önemi̇n bi̇r i̇fadesi olarak, ağaç bazli levhalarin i̇çeri̇si̇ndeki̇ formaldehi̇t salinim mi̇ktarinin en az sevi̇yede olduğunu gösteren carb2 (california air resources Board phase 2) belgesi̇ne sahi̇p ürünler Kullanir.